Chapadla pro víceosé roboty a manipulátory


Slévárenství
Odebírání tlakových, hliníkových odlitků ze vstřikovacího lisu.

Chapadlo je konstruováno pro odebírání hliníkových odlitků o teplotě 300°C z tlakového lisu. S ohledem na následné chlazení manipulovaného výrobku je chapadlo vyrobeno kompletně z nerezu. Z důvodu velkých teplot jsou rozvody tlakového vzduchu pro ovládání čelistí integrovány do těla chapadla.

V konstrukci byla použita typizovaná tříbodová úchopová hlavice od firmy Schunk. Vlastní chapadlo je nainstalováno na šestiosý robot ABB IRB 6640.

Automobilový průmysl
Manipulace s 30 kg kalíšky se sypkým polymerem.

Chapadlo je konstruováno a dimenzováno pro manipulaci s duralovými kalíšky, plněnými sypkým polymerem. Maximální hmotnost kalíšku je 30kg.
Chapadlo je vybaveno senzorikou přítomnosti kalíšku a přibližovacím ultrazvukovým čidlem.

V konstrukci je použito paralelní chapadlo od firmy Schunk. S chapadlem manipuluje šestiosý robot ABB IRB 6600.

Papírenský průmysl
Manipulace s Euro paletami a kartonovými proklady.

Chapadlo je konstruováno pro manipulaci s dřevěnými Euro paletami a kartonovými proklady. Základní prvek chapadla tvoří tři velkoplošné savky, které jsou přes odpružené uložení spojeny s ocelovým rámem.
Chapadlo je vybaveno optickými senzory pro identifikaci přítomnosti palety či prokladu a ultrazvukovými čidly, která informují robota o vzdálenosti od produktu při přiblížení.

Chapadlo bylo postaveno pro paletizační robot ABB IRB 660.

Automobilový průmysl
Montáž komponent pro automobily.

Chapadlo je určeno pro montážní pracoviště, kde robot do určitého konstrukčního celku montuje další komponentu, v tomto případě elektromotorek. Chapadlo muselo splnit náročné požadavky na přesnost a malou hmotnost. Zároveň musel být vyřešen problém s magnetickými silami motorků, neboť se při odebírání z paletky na sebe vzájemně „lepily“.

V konstrukci je použito paralelní chapadlo od firmy Festo, vlastní chapadlo je postaveno pro robot ABB IRB 140.

Potravinářský průmysl
Manipulace se sáčky, plněnými potravinářským produktem.

Chapadlo je jednoduché konstrukce a slouží k manipulaci s plastovými sáčky. Důraz byl kladen na hmotnost a mechanickou odolnost. Chapadlo je vybaveno savkami s vlnovcem od firmy Piab.

Chapadlo bylo postaveno pro robot ABB FlexPicker IRB 360.