Článkové dopravníkové systémy, řízení a usměrňování materiálového toku


Strojírenství
Přísun polotovarů k obráběcím strojům.

Instalované modulární článkové dopravníkové systémy zásobují obráběcí stroje polotovary.

Strojírenství
Přísun polotovarů k obráběcím strojům.

Zásobu a přísun polotovarů do článkového dopravníku zajišťují vibrační podavače, v tomto případě opatřené protihlukovým krytem.

Strojírenství
Přísun polotovarů k testovacímu zařízení.

Tělesa obrobků pomocí modulárního, článkového dopravníku automaticky přijíždějí k testovacímu zařízení.

Strojírenství
Přísun polotovarů k testovacímu zařízení.

V aplikaci je použit článkový řetěz "steel top chain", neboli články se zalitými kovovými destičkami.

Strojírenství
Přísun obrobků před obráběcí centrum.

Modulární článkový dopravník zásobuje ocelovými obrobky gravitační zásobník před obráběcím centrem.

Strojírenství
Přísun obrobků před obráběcí centrum.

V aplikaci je použit článkový řetěz s unášeči tzv. „cleated chain“ typ A. Obrobek je veden ve speciálním vedení z kalené pružinové oceli.

Papírenský průmysl
Doprava produktu od výroby k balení a paletizaci.

Modulární článkové dopravníky jsou využity k dopravě produktů od jejich vlastní výroby k balení a následné paletizaci. S úspěchem se rovněž využívají klínové dopravníky, které výrobky nejen dopraví nad úroveň výrobních zařízení, ale mohou je během dopravy zároveň i otáčet o 90 či 180°. Použití modulárních dopravníků tak přináší úspory prostoru, kterého není ve výrobní hale nikdy dost.

Papírenský průmysl
Doprava produktu od výroby k balení a paletizaci.

Náběžná část klínového „wedge“ dopravníku v detailním snímku. Pro tyto dopravníky jsou používány speciální článkové řetězy tzv. „cleated chain“ typ „C“

Potravinářský průmysl
Doprava produktu od výroby k balení a paletizaci.

V potravinářském průmyslu nacházejí modulární, článkové dopravníky velmi široké uplatnění. Pro dopravu obchodních balení a větších kartonů se používají jejich širší verze. Na snímku je aplikace článkového dopravníku s vertikálním elevátorem, instalovaným v mlékárenském průmyslu.

Potravinářský průmysl
Doprava produktu od výroby k balení a paletizaci.

Vedle modulárních článkových dopravníkových systémů se v potravinářství s oblibou používají rovněž pásové dopravníky a to buď přímé či kruhové. Kruhové pásové dopravníky se nejvíce dodávají s úhlem 90 a 180°, nicméně je možné dodat a vyrobit vysloveně řešení na míru.

Tyto systémy pak v našich projektech doplňují aplikace s článkovými dopravníky a rozšiřují tak jejich použití.

Farmaceutický průmysl
Doprava produktu od výroby k balení a paletizaci.

Doprava produktu se zajištěním potřebných rozestupů před dynamickou kontrolní váhou. V aplikaci použito řešení s dvoustupňovým zrychlováním dopravníku s jedním pohonem.

Farmaceutický průmysl
Doprava produktu od plnění k balení.

Aplikace v čistých prostorech farmaceutického průmyslu, použitá k dopravě skleněných ampulí s vakcinační látkou od plnícího stroje k balení.
V daném řešení dopravníky prochází mezi různými stupni čistých prostor.